Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

usuń

Regulamin zwiedzania

Muzeum Wojsk Lądowych Oddział we Wrocławiu

Regulamin zwiedzania

  • Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu można zwiedzać tylko i wyłącznie w grupach zorganizowanych.
  • Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum z przewodnikiem powinna liczyć nie mniej niż 4 i nie więcej niż 40 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
  • Opiekunowie towarzyszą grupom zwiedzającym ekspozycję Muzeum i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
  • Do Muzeum nie mają prawa wstępu osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków o działaniu odurzającym.
  • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów – przewodników.
  • Z terenu Muzeum zostaną wyproszone osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nie przestrzegające regulaminu Mu
  • Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz jedzenia i picia z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
  • Na terenie Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz posługiwania się otwartym ogniem, palenia tytoniu, w tym używania także e-papierosów.
  • Zabrania się dotykania eksponatów, wchodzenia na elementy architektury oraz sprzęt prezentowany w Muzeum.
  • Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła.
  • Podczas zwiedzania prosi się o nie używanie telefonów komórkowych oraz o ich wyłączenie lub wyciszenie.
  • Ze względu na prace konserwatorskie lub innych względów trasa zwiedzania może być zmieniona.
  • Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy wcześniej zgłoszone. Pracownicy Muzeum mają prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych.
  • Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni pracownicy Muzeum.
  • Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pomocą e-maila na adres: kierownik.wroclaw@muzeumwl.pl lub telefonicznie pod nr (71) 261 657 423.
  • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni - niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności pow
  • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji w jeden z następujących sposobów:
   • drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: kierownik.wroclaw@muzeumwl.pl
   • telefonicznie – na numer (71) 261 657 423
  • Ostatnia grupa do Muzeum może wejść najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Muzeum, tj. do godz. 14.30 w dniu otwarcia Muzeum.
  • Dodatkowe informacje o funkcjonowaniu Muzeum można uzyskać pod numerem telefonu (71) 261 657 423.
  • Za szkody w Muzeum spowodowane przez zwiedzających wskutek nie przestrzegania regulaminu zwiedzania ponoszą odpowiedzialność osoby, które te szkody spowodowały.
  • W trakcie zwiedzania Muzeum obowiązują ogólnie przyjęte zasady przestrzegania bhp.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

ul Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz
Tel. 261 41-20-26
Fax. 261 41-23-31
Email: sekretariat@muzeumwl.pl

Powrót do początku